За Петър Цикалов

Петър Цикалов е психотерапевт и психодраматист.

Завършил е Медицинска академия – София, 1981 г., както и магистратура Артистични психосоциални практики, 2008 г., Нов български университет – София.

Дипломира се като психодрама терапевт 2007 г.

През 2021 г. се дипломира като индивидуален супервизор и коуч към Европейската асоциация на националните организации по супервизия – ANSE.

В началото на 2022 г. се дипломира като обучител по групова динамика, Австрийска асоциация по групова динамика и групова психотерапия – ÖAGG.

Понастоящем е в процес на обучение по групова супервизия и коучинг според стандартите на Европейската асоциация на националните организации по супервизия – ANSE, ниво 2, с водещ Елизабет Алдер.

Има собствена терапевтична практика с акцент върху групова терапия и личностно развитие.

Работи индивидуално и с групи.

Главен обучител и съосновател на Психодрама институт Д.Е.А., гр. София.

Член на Експертния съвет на Институт по психология на групите, гр. София.

Член на Българското дружество по психодрама и групова терапия.

Квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

Член на Управителния съвет на БАП.