Практика

Петър Цикалов започва обучението си в полето на психотерапията през 1994 г., в една от първите обучителни групи по психодрама и групова терапия, водена от д-р Давид Йерохам, а по-късно и от д-р Евгени Генчев, под супервизията на доцент Габриеле Висман-Брун.

От 1998 г. консултира индивидуално и групово, под супервизия, участва в различни проекти в психосоциалната сфера. Обучава се и работи аналитична психодрама в екипа на Красимир Таушанов.

От 2008 г. създава своя собствена терапевтична практика. Води групи за собствен опит и обучителни психодраматични групи, заедно със Златко Теохаров, като обучител към Обучителен институт „Психотерапия-2000“. Работи и с деца. Участва в проекти към МЗ, Министерство на вътрешните работи, Институт по психология на групите. Консултант е на екипа, родителите и децата към Детската академия на науките, изкуствата и спорта. Участва в квалификационни обучения и тренинги на учители за повишаване на уменията им за психологическа работа с деца, ученици и родители.

През 2016 г., съвместно със своите колеги Боряна Чалъкова, Златко Теохаров, Инна Бранева, Константин Бандеров, Мален Маленов, Светозар Димитров, съосновава Психодрама институт „Д.Е.А.“, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Води обучения на студенти в ниво „психодрама асистенти“ и „психодрама терапевти“, участва в изпитни комисии за дипломиране на психодрама асистенти и психодрама терапевти.